Vytváření a úprava instalačních ISO obrazů Manjaro pomocí nástroje buildiso

Nástroj buildiso slouží k tvorbě ISO obrazů s aktualizovanými balíčky, úpravě jejich složení a úpravě vzhledu plochy.

Instalace

sudo pacman -S manjaro-tools-iso manjaro-iso-profiles-official

Profily ISO obrazů

Otevřete si v souborovém manažeru složku /usr/share/manjaro-tools/iso-profiles/manjaro/, v ní se budou provádět úpravy. V této složce se nacházejí složky s profily jednotlivých edicí s desktopovými systémy Manjara a síťovým instalátorem architect.
Složka na příkladu XFCE:

desktop-overlay – složka se soubory, které budou zkopírovány po úspěšné instalaci. Lze tímto do jisté míry upravit hotový systém.
live-overlay – totéž jako v předchozím případě, ale pouze na Live CD.
Packages-Desktop – seznam balíčků pro instalaci. Všechny obsažené balíčky budou obsaženy i na Live CD.
Packages-Live – seznam balíčků, které budou pouze na Live CD a nebudou se instalovat.
Packages-Mhwd – seznam balíčků pro nástroj MHWD
Packages-Root – seznam základních balíčků pro běh Manjara
profile.conf – nastavení instalace a Live CD

Desktop-overlay

Složka s adresářovou strukturou běžícího systému. Složky a soubory budou zkopírovány na instalovaný systém (při pokusném vytváření iso obrazu se nezkopírovaly všechny – nastavení lightdm ano, firmware pro dvb-t dongle Astrometa nikoli, to skončilo chybou). Pokud chcete něco zkopírovat do domovské složky uživatele, vytvořte složku s názvem skel.
Pokud například chcete změnit tapetu plochy, nakopírujte předem obrázek do vybrané složky iso profilu, ze systému si zkopírujte soubor /home/uživatelské_jméno/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-desktop.xml a upravte v něm umístění obrázku tapety (několik řádků).

Profile.conf

Soubor s nastavením instalace a Live CD. Všechny výchozí hodnoty jsou zakomentovány #. Volby multilib a extra zapínají použití takto označených balíčků v jejich seznamu, ostatní volby jsou poprány v komentářích přímo v souboru.

Packages-desktop

Tento soubor obsahuje seznam balíčků, které se nainstalují na nainstalovaný systém a LiveCD (balíčky v souboru Packages-Live se instalují pouze na Live CD). Jedná se o seznam balíčků obsahujících specifické balíčky Xfce (a balíčky, které chcete přidat do vlastního Manjaro ISO souboru). Ostatní seznamy balíčků jsou obecnější. Můžete přidat nebo odebrat názvy balíků z tohoto seznamu, jak se vám zlíbí. Nemusíte se starat o závislosti při přidávání názvů balíčků, jen se ujistěte, že název balíčku je napsán správně a balíček je dostupný v repozitářích Manjaro. “#” označuje komentář. Zbytek řádku po symbolu # se ignoruje. Pokud chcete přidat balíčky z jiných repozitářů, lze jeho adresu přidat do souboru user-repos.conf vedle profile.conf ve stejném formátu, jako jsou v systému, např.:

###REPO for MEGA###
[DEB_Arch_Extra]
SigLevel = Optional TrustAll
Server = https://mega.nz/linux/MEGAsync/Arch_Extra/$arch
###END REPO for MEGA###

Podobně se postupuje při přidávání balíčků z repozitáře AUR. Je třeba předem z nich vytvořit balíčky, které se nahrají na vlastní repozitář. V souboru user-repos.conf jsou povoleny pouze online repozitáře, nikoli lokální souborové.

Tvorba iso souborů

Po všech úpravách se tvorba iso souboru spustí příkazem

buildiso -f -p xfce -b stable

kde f je plná “full” verze, xfce je zvolené prostředí a stable druh vydání. Tvorba iso souboru trvá dlouho, na PC s procesorem Intel Core i3-3110M 2400 MHz trvala tvorba včetně stahování balíčků asi 50 minut.

Tento návod vychází z článku na https://wiki.manjaro.org/Build_Manjaro_ISOs_with_buildiso kde je jeho detailnější verze.

– přečteno 153x

Facebooktwitter

Nastavení a sdílení souborů přes protokol Samba

Protokol Samba neposkytuje jen službu sdílení souborů, ale i tiskáren a jejich prohledávání a i přihlašování a autentizaci. Představuje ale nejjednodušší způsob přenosu souborů mezi počítači s Linux a Windows na místní síti.

Instalace Samby

Balíček samba je již zahrnut ve výchozí instalaci Manjara, pokud jej nemáte, stačí nainstalovat příkazem

sudo pacman -S samba

Nastavení Samby

Nastavení uživatelů

Nejprve je třeba přidat uživatele, pod kterým se budeme do samby přihlašovat:

sudo smbpasswd -a jmeno_uzivatele

Odstranit jej můžeme příkazem:

sudo smbpasswd -x jmeno_uživatele

Každý uživatel v Sambě musí být spárován/namapován na uživatele v systému. Nejjednudušeji se to udělá vytvořením stejného uživatelského jména v Sambě i v systému. Tam nemusí mít ani vytvořený domovský adresář, ale jméno a heslo se musí shodovat. Pokud se jména neshodují, nebo jich chcete přiřadit více k jednomu účtu, zadáte je do souboru /etc/samba/smbusers (nejspíš neexistuje) ve formátu:

místní_účet = Samba_účet1, Samba_účet2, …

Na každém řádku je přiřazení k jednomu místnímu účtu.

Globální nastavení

Veškeré nastavení Samby se nachází v souboru /etc/samba/smb.conf . Pokud chcete nastavení použít, je třeba odstranit středník na začátku řádku.

Název počítače pro protokol NETBIOS (do 15 znaků, bez tečky a lomítka atd.), to samé i v /etc/hostname:

netbios name = Název_PC

Název pracovní skupiny, do které je počítač zařazen:

workgroup = WORKGROUP

Způsob autentizace uživatele:

security = user

Namapování uživatelů:

username map = /etc/samba/smbusers

Ze kterých IP adres se lze připojovat:

interfaces = 192.168.1.1/8

Nastavení sdílení konkrétní složky

Název sdílení (pod tím jsou i následující nastavení):

[Název_sdílení]

Komentář:

comment = Komentář ke sdílené složce

Cesta ke sdílené složce (nezapomenout zkontrolovat/nastavit přístupová práva v systému):

path = /cesta/ke/sdílené/složce

Povolení zápisu

writable = yes

Povolení přístupu pro účet quest:

guest ok = yes

Uživatelé s přístupem ke složce:

valid users = uzivatel_1 uzivatel_2

Uživatelé, kteří mohou do složky zapisovat (bez ohledu na obecné nastavení):

write list = uživatel, @skupina

Uživatelé, kteří mají právo pouze pro čtení (bez ohledu na obecné nastavení):

read list = uživatel, @skupina

Nastavení práv pro nové soubory či složky:

create mode = 0660
directory mode = 0770

Skrytí souborů s tečkou:

hide dot files = yes

Skrytí souborů filtrem (seznam oddělený lomítkem, možnou použít i ? a *):

hide files = /.*/DesktopFolderDB/TrashFor%m/resource.frk/

Skrytí speciálních souborů ve výpisu:

hide special files = yes

skrytí nečitelných souborů:

hide unreadable = yes

Ze kterých adres se lze připojit:

hosts allow = 150.203.5. myhost.mynet.edu.au @skupina

Ze kterých adres se nelze připojit:

hosts deny = 150.203.4. badhost.mynet.edu.au @skupina

Výchozí uživatel:

force user = uživatel

Výchozí skupina:

force group = skupina

Pokud je konfigurace hotová, zapneme a spustíme příslušné démony:

sudo systemctl enable smb nmb
sudo systemctl start smb nmb

Povolení ve firewallu

Samba komunikuje na TCP portech 139 a 445 a na UDP portech 137 a 138, které je potřeba na firewallu povolit.

– přečteno 612x

Facebooktwitter